top of page

Overkik

IBO Ket In Kuregem, kortweg KIK, is een Nederlandstalig initiatief voor Buitenschoolse Opvang. We bieden een leuk en gevarieerd vrijetijdsaanbod aan voor schoolgaande kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. We doen dit tijdens schoolweken en tijdens schoolvakanties.

IBO KIK biedt meer dan opvang alleen. Door een laagdrempelig beleid naar ouders toe, trachten we met de gezinnen op weg te gaan. Door een leuk en inspirerend activiteitenaanbod voor alle kinderen bieden we spelplezier en ontplooiing van talenten. En door een competentie-versterkend personeelsbeleid willen we ook onze medewerkers leer- en groeikansen bieden.

Vandaag vangt KIK in de wijken Kuregem en Scheut dagelijks 127 kinderen op 3 verschillende locaties. We doen dit met 5 stafmedewerkers en 16 kindbegeleiders.

IBO KIK is onderdeel van de gemeentelijke vzw Ket in Anderlecht.

Inspirerende activiteiten

Voor meer spelplezier en ontplooing van talenten

laagdrempelig

We gaan met gezinnen op weg en doen dit op een open en respectvolle manier

Kuregem en scheut

Een buurtgerichte werking die diversiteit als motor van creativiteit ziet

lerend

Continu op zoek naar nieuwe uitdagingen en inspireren om te blijven ontwikkelen en bij te leren

bottom of page